Založ si blog

Pozemkové úpravy a Slovenský pozemkový fond

Čo sa týka vlastníctva pôdy na Slovensku, je preň charakteristická vysoká roztrieštenosť – jednu parcelu vlastní v priemere jedenásť ľudí.  Jedným z možných riešení komplikovaných vzťahov k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú pozemkové úpravy. Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách pozemkové úpravy zahŕňajú predovšetkým zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, nové rozdelenie pozemkov a technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.

Návrh opatrení na urýchlenú realizáciu pozemkových úprav v SR schválila vláda  21. augusta 2019. Podľa neho by sa v priebehu 30 rokov mali vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3 103 katastrálnych územiach na Slovensku. Každoročne by sa pozemkové úpravy mali realizovať zhruba v 120 katastrálnych územiach. Prvé čerpanie súvisiacich finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach sa predpokladalo v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach dokonca už v roku 2020. Napriek tomu, že sceľovanie pôdy prináša nemálo výhod, doteraz neboli dokončené žiadne komplexné pozemkové úpravy. Súčasná vláda tvrdí, že vyhradené financie pohltila kovidová pandémia, teraz tu máme vojnový konflikt na Ukrajine – a podľa vlády sme opäť na začiatku a na pozemkové úpravy sa dodatočne musia hľadať nové zdroje.

Jedným z výsledkov pozemkových úprav bude nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich aktuálna evidencia, nové nájomné vzťahy k pozemkom a realizácia technických a ekologických opatrení týkajúcich sa spoločných a verejných zariadení. Ide teda o riešenie kľúčových problémov, ktoré vplývajú okrem iného aj na projekciu a budovanie líniových stavieb, na realizáciu vodozádržných opatrení či na výstavbu cyklotrás. Terajší stav zbytočne komplikuje život a spôsobujú veľa problémov nielen vlastníkom pozemkov, ale aj užívateľom a obhospodarovateľom pôdy.

Vážnu komplikáciu predstavuje v tejto súvislosti aj Slovenský pozemkový fond (SPF), ktorý je zrelý na kompletnú reorganizáciu, nakoľko v minulosti nemal ani najlepšiu povesť, ani reálne nefungoval. Ide o štátnu inštitúciu, ktorá ma v správe pozemkový fond štátu a neznámych vlastníkov. SPF je zriadený zákonom ako nezisková organizácia, čo v praxi znamená, že nepatrí do sústavy orgánov verejnej moci. Slovenský pozemkový fond spravuje rozsiahle nehnuteľnosti štátu, môže s nimi nakladať, prevádzať ich tretím osobám, prenajímať ich, alebo ich zaťažovať vecnými bremenami, ale súvisiaci procesný postup, paradoxne, nie je transparentne zakotvený v žiadnom zákone. Aktuálne sme svedkami zmien v štruktúre tejto inštitúcie a aj jej reorganizácie, no obrat k lepšiemu to neznamená, naopak, „zmeny“ pôsobia skôr deštrukčne – najmä vo vzťahu k poctivým poľnohospodárom, k samosprávam a k fyzickým osobám.

Komunikácia so spomínanou inštitúciou je naozaj komplikovaná. Niektoré subjekty na svoje žiadosti nedostali odpoveď ani do roka, viacerí na ňu čakajú aj  viac rokov. Dlhodobé problémy s pozemkami vážne ohrozujú čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov zo strany miest a obcí a obmedzujú tak aktivity samospráv v oblasti rozvoja územia. Ak žiadateľ nemá vysporiadaný pozemok, nemôže dokonca využiť ani vlastné peniaze, práve preto, že pozemky nie sú (právne) v poriadku. V 21. storočí, v čase digitalizácie a umelej inteligencie by sa dalo očakávať, že celý proces nebude trvať viac ako niekoľko dní až týždňov. Slovenský pozemkový fond má však svoje postupy a lehoty a záujemcovi o odkúpenie pozemku neostáva nič iné, len čakať a dúfať. „Operatívny“ prístup zo strany SPF v praxi často znamená zmarenie zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a predčasné ukončenie stavebných a developerských projektov, čo následne prináša finančnú a časovú stratu.

Aby mestá a obce mohli bez problémov žiadať o európske peniaze (napr. z Plánu obnovy a stability alebo z Európskeho štrukturálneho investičného fondu), alebo aby mohli využívať prostriedky z rozpočtu štátu a z vlastných rozpočtov, je nevyhnutné uviesť SPF čo najskôr do takého stavu, aby bol akcieschopný. A ak to SPF nezvláda sám, mali by sa konečne zamyslieť politici, vláda a parlament a zrušiť organizáciu, ktorá ani trochu nie je pripravená na podporu podnikania, a majetok v jej správe odovzdať mestám a obciam, ktoré vo svojich katastrálnych územiach budú namiesto SPF vykonávať správu pozemkov. Samosprávy s tým celkom iste budú mať finančné náklady, ale budú si ich vedieť vykompenzovať, ak pozemky a poľnohospodársku pôdu dajú do prenájmu. Získajú tak príjmy do svojich rozpočtov, ktoré im budú chýbať, nakoľko vládny kabinet bude financie samosprávam cez podielové dane krátiť. Všetko sa dá, len politici musia mať dobrú vôľu a odvahu pomôcť ľuďom a dobrej veci.

Zopár poznámok na poľnohospodársku nôtu

01.07.2022

Na úvod mi dovoľte zopár globálnych štatistických údajov: takmer miliarda ľudí na Zemi trpí hladom, tučných a obéznych je takisto miliarda a zhruba tridsať percent vyrobených potravín sa vyhodí. Na Slovensku hladom snáď netrpí nikto, no „epidémia“ obezity je tu vážnym medicínskym problémom a potravín sa tiež vyhadzuje neúrekom. Dostatok kvalitných [...]

Voda pre poľnohospodársku výrobu a zmena klímy

24.06.2022

O tom, že zmena klímy bude naozaj pálčivým problémom svedčí aj to, že po viac ako štyridsiatich rokoch záujmu odborníkov a apelov aktivistov sa tejto téme venujú aj bulvárne média a zaoberajú sa ňou aj politici. Je to prirodzené – zisťujeme, že zmena klímy sa môže naozaj týkať každého z nás a že aj produkcia potravín je závislá od počasia [...]

Musíme ešte aj takto schudobnieť ?

21.06.2022

Diskusie o „zodpovedných“ riešeniach mnohých súčasných environmentálnych problémov ma priviedli k úvahe o tom, čo vlastne možno považovať za zodpovedné. Všetci veľmi dobre vieme, že ochrana a tvorba životného prostredia si vyžaduje nielen záujem a odbornú erudíciu, ale aj značný objem peňazí. Iba v bohatých krajinách sa totiž prirodzene [...]

Pápež František

Vatikán chce predĺžiť kritizovanú zmluvu s Čínou o menovaní biskupov

05.07.2022 15:15

Kritici poukazujú na to, že od podpisu zmluvy v roku 2018 bolo v Číne so súhlasom pápeža menovaných len šesť biskupov.

S-300

Aj týmito zbraňami pomáha Západ Ukrajine v boji proti Rusku

05.07.2022 14:00

Ukrajina potrebuje pre boj s Ruskom zbrane zo Západu. Prichádzajú húfnice, tanky, protivzdušné systémy či drony.

Policajné oddelenie

Opitý muž narazil autom do dverí policajného oddelenia v Medzilaborciach

05.07.2022 13:41

Vozidlo, ktoré muž riadil, mu nepatrilo.

Ladislav Kukolík

Lunter: Strategické podniky krvácajú, treba im pomôcť

05.07.2022 13:19

Energetická kríza ohrozuje fungovanie veľkých závodov, ktoré zamestnávajú stovky ľudí. Banskobystrická župa vyzýva vládu, aby zakročila.

Jozef Kamenický

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 11470x
Priemerná čítanosť článkov: 1639x

Autor blogu

Kategórie