Založ si blog

Voda pre poľnohospodársku výrobu a zmena klímy

O tom, že zmena klímy bude naozaj pálčivým problémom svedčí aj to, že po viac ako štyridsiatich rokoch záujmu odborníkov a apelov aktivistov sa tejto téme venujú aj bulvárne média a zaoberajú sa ňou aj politici. Je to prirodzené – zisťujeme, že zmena klímy sa môže naozaj týkať každého z nás a že aj produkcia potravín je závislá od počasia a od klímy. Rastliny a živočíchy (aj tie, ktoré konzumujeme) majú vo svojej genetickej výbave zakódované informácie o podmienkach prežitia. Prispôsobujú sa – nielen dlhodobému charakteru prostredia, ale dokážu sa adaptovať aj na premenlivosť (variabilitu) prírodných podmienok. Ak sa organizmom zmenia podmienky na život, potrebujú istý čas na adaptáciu – až do stavu nového optima. Za „istých“ okolností však optimum nenastane, organizmy sa na nové podmienky adaptovať nedokážu a rovnováha sa už nikdy neobnoví. A takouto „istou“ okolnosťou môže byť aj zmena klímy, spôsobená rastúcou antropogénnou emisiou skleníkových plynov. Celosvetovo sa do roku 2100 predpokladá rast koncentrácie hlavných skleníkových plynov v atmosfére. V prípade CO2 môže podľa pesimistických odhadov dôjsť k 100 % zvýšeniu koncentrácií v ovzduší už okolo roku 2060. Za najzávažnejší dôsledok tohto vývoja sa popri globálnom oteplení (o 2,0 až 2,5 °C do roku 2100) považuje možná zmena všeobecnej cirkulácie atmosféry s posunom klimatických pásiem a s tým súvisiaca klimatická zmena prevyšujúca všetky doterajšie predstavy a skúsenosti. Za ostatných sto rokov sa úhrny atmosférických zrážok v letnom polroku  znížili asi o 20 % na juhu Slovenska a asi o 10 % na severe Slovenska, relatívna vlhkosť vzduchu sa znížila o 2 až 6 % najmä v jarných mesiacoch.

Sedliacky rozum velí: ak chceš prežiť, musíš si zabezpečiť dostatok obživy. Potraviny a voda sa v krátkej budúcnosti stanú kľúčovými strategickými komoditami, pretože na pestovanie plodín (na optimálny rast biomasy) potrebujeme v krajine dostatok vody. Paralelne s tým vystupuje čoraz nástojčivejšie nielen pred poľnohospodármi do popredia oprávnená požiadavka sebestačnosti a postupného prechodu od globálnych predstáv k lokálnym možnostiam.

Poľnohospodárska výroba – a nielen u nás – sa doteraz spravidla opierala o „prirodzený“ predpoklad dostatku vlahy, vychádzala z viery, že vody je a bude vždy dostatok a zadarmo. (Afričania by nám mohli rozprávať !) Zmena klímy s tým však riadne zatrasie a zareagovať budú musieť nakoniec aj politické elity. Už dnes si musíme uvedomiť, že nutnou (a vôbec nie aj postačujúcou) podmienkou produkcie dostatku potravín pre všetkých na Slovensku budú funkčné a fungujúce závlahy. Na zabezpečenie ich obnovy a rozvoja v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny sa na Slovensku ukazuje ako nevyhnutné:

  • nahradiť súčasnú poľnohospodársku paradigmu, primárne založenú na uspokojovaní podstatnej časti vlahovej potreby poľnohospodárskej produkcie vodou z prirodzených zdrojov, novou paradigmou opierajúcou sa o umelé závlahy a v tejto súvislosti zabezpečiť, aby sa do roku 2050 rozhodujúca časť poľnohospodárskych aktivít realizovala na plochách s vybudovanými závlahami a s dostatočnými zdrojmi závlahovej vody,
  • vrátiť sa k projektu revitalizácie krajiny budovaním vodozádržných prvkov.

Zlepšenie schopnosti krajiny zachytávať dažďovú vodu má význam nielen pre poľnohospodárov – krajina je odolnejšia voči náhlym prívalovým dažďom, následne voči erózii pôdy, voda zároveň ochladzuje krajinu. Vďaka zvýšenému objemu vody v pôde môžu rastliny produkovať v procese fotosyntézy viac kyslíka, čo v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu rizík a aj následkov globálneho otepľovania.

S ohľadom na to, že v posledných rokoch na väčšine slovenských tokov zaznamenávame znížený odtok a podľa scenárov zmeny klímy má takýto trend pokračovať, považujeme za potrebné zdokumentovať budúce regionálne potreby závlahových vôd, vykonať rajonizáciu závlahových oblastí, navrhnúť zmeny pestovateľských postupov a realizovať pre potreby závlah výstavbu malých nádrží v poľnohospodárskej krajine.

Nevyhnutnou podmienkou na realizáciu navrhovaných opatrení bude dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu závlahových systémov a hydromelioračných zariadení. V krátkom čase sa bude tiež musieť prehodnotiť stav a využívanie malých nádrží vybudovaných v minulosti za účelom zadržiavania vody pre závlahy, rekonštruovať ich a tam, kde je to možné, vybudovať nové malé nádrže priamo v poľnohospodárskej krajine.                Kvôli zlepšeniu retencie vody v krajine sa pravdepodobne bude musieť zmeniť aj funkcia odvodňovacích kanálov na vodozádržné alebo na závlahové a bude tiež asi potrebné zvážiť možnosti opätovného využívania vyčistených odpadových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín.

Pozrime sa pravde do očí

28.11.2022

Výroba potravín je energeticky veľmi náročná, takže problém s enormnými cenami za pohonné hmoty, elektrinu a plyn sa prejavuje v každom odvetví potravinárskeho komplexu. Týka sa to predovšetkým pekárov, ale aj mliekarov, či pestovateľov a chovateľov, ktorým do ceny produkcie vstupujú aj drahšie krmivá. Drahšia je nielen múka (a následne aj chlieb a pečivo), ale aj [...]

Pozrime sa pravde do očí – sami sa uživiť nedokážeme I

23.11.2022

Na slovenský trh paradoxne dovážame množstvo poľnohospodárskych výrobkov, ktoré si dokážeme dopestovať alebo vyrobiť sami. Doma vyrobené potraviny kedysi doma nechýbali. Mali sme ich dostatok. Od roku 2020 – najprv vplyvom pandémie koronavírusu a následne vďaka vojne na Ukrajine – sa oveľa intenzívnejšie skloňujú pojmy potravinová sebestačnosť a potravinová [...]

Kde sú majstri vysokých úrod?

10.10.2022

Pamätníci celkom iste vedia, že v dobách reálneho socializmu sa v novembri neoplatilo chodiť do kina a ani si zapínať televíziu, ktorá, mimochodom, nestála za veľa ani vo zvyšných jedenástich mesiacoch roka. November bol mesiacom československo-sovietskeho priateľstva a vo veľkom sa vtedy prezentovali „dostiženija“ (úspechy) made in CCCP. Vo filmových [...]

Roman Mikulec, Igor Matovič, Eduard Heger, parlament, odvolávanie, ôsmy pokus

Politológ z Trnavskej univerzity: Načo predčasné voľby? Veď v parlamente prechádzajú zákony

03.12.2022 07:20

Politológ Tomáša Jahelka pokladá za mierne zarážajúce, že prezidentka prichádza s myšlienkou predčasných volieb.

sex, vzťah, intimity

Indonézia sa chystá zákonom zakázať pohlavný styk mimo manželstva

03.12.2022 06:42

Indonézsky parlament plánuje v decembri prijať zákon, ktorým zakáže pohlavný styk mimo manželstva.

Eduard Burda, dekan, právnická fakulta

Burda o obvinení Fica: Ak ho chceme vidieť vo väzení, môže s ním sedieť polovica politikov

03.12.2022 05:55

„Tých pochybení a nepresvedčivých konštrukcií, z ktorých sa právny text jednoducho skladať nemôže, tam na prvý pohľad bolo evidentne veľa,“ hovorí dekan Eduard Burda.

Gepard, vojna na Ukrajine

Nemecké gepardy si na Ukrajine našli korisť. Ruské drony

03.12.2022 05:45

Nemci vyvinuli samohybný protilietadlový systém Gepard už koncom 70. rokov minulého storočia. Teraz pomáha Ukrajincom proti dronom,

Jozef Kamenický

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 19
Celková čítanosť: 34834x
Priemerná čítanosť článkov: 1833x

Autor blogu

Kategórie