Založ si blog

Voda pre poľnohospodársku výrobu a zmena klímy

O tom, že zmena klímy bude naozaj pálčivým problémom svedčí aj to, že po viac ako štyridsiatich rokoch záujmu odborníkov a apelov aktivistov sa tejto téme venujú aj bulvárne média a zaoberajú sa ňou aj politici. Je to prirodzené – zisťujeme, že zmena klímy sa môže naozaj týkať každého z nás a že aj produkcia potravín je závislá od počasia a od klímy. Rastliny a živočíchy (aj tie, ktoré konzumujeme) majú vo svojej genetickej výbave zakódované informácie o podmienkach prežitia. Prispôsobujú sa – nielen dlhodobému charakteru prostredia, ale dokážu sa adaptovať aj na premenlivosť (variabilitu) prírodných podmienok. Ak sa organizmom zmenia podmienky na život, potrebujú istý čas na adaptáciu – až do stavu nového optima. Za „istých“ okolností však optimum nenastane, organizmy sa na nové podmienky adaptovať nedokážu a rovnováha sa už nikdy neobnoví. A takouto „istou“ okolnosťou môže byť aj zmena klímy, spôsobená rastúcou antropogénnou emisiou skleníkových plynov. Celosvetovo sa do roku 2100 predpokladá rast koncentrácie hlavných skleníkových plynov v atmosfére. V prípade CO2 môže podľa pesimistických odhadov dôjsť k 100 % zvýšeniu koncentrácií v ovzduší už okolo roku 2060. Za najzávažnejší dôsledok tohto vývoja sa popri globálnom oteplení (o 2,0 až 2,5 °C do roku 2100) považuje možná zmena všeobecnej cirkulácie atmosféry s posunom klimatických pásiem a s tým súvisiaca klimatická zmena prevyšujúca všetky doterajšie predstavy a skúsenosti. Za ostatných sto rokov sa úhrny atmosférických zrážok v letnom polroku  znížili asi o 20 % na juhu Slovenska a asi o 10 % na severe Slovenska, relatívna vlhkosť vzduchu sa znížila o 2 až 6 % najmä v jarných mesiacoch.

Sedliacky rozum velí: ak chceš prežiť, musíš si zabezpečiť dostatok obživy. Potraviny a voda sa v krátkej budúcnosti stanú kľúčovými strategickými komoditami, pretože na pestovanie plodín (na optimálny rast biomasy) potrebujeme v krajine dostatok vody. Paralelne s tým vystupuje čoraz nástojčivejšie nielen pred poľnohospodármi do popredia oprávnená požiadavka sebestačnosti a postupného prechodu od globálnych predstáv k lokálnym možnostiam.

Poľnohospodárska výroba – a nielen u nás – sa doteraz spravidla opierala o „prirodzený“ predpoklad dostatku vlahy, vychádzala z viery, že vody je a bude vždy dostatok a zadarmo. (Afričania by nám mohli rozprávať !) Zmena klímy s tým však riadne zatrasie a zareagovať budú musieť nakoniec aj politické elity. Už dnes si musíme uvedomiť, že nutnou (a vôbec nie aj postačujúcou) podmienkou produkcie dostatku potravín pre všetkých na Slovensku budú funkčné a fungujúce závlahy. Na zabezpečenie ich obnovy a rozvoja v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny sa na Slovensku ukazuje ako nevyhnutné:

  • nahradiť súčasnú poľnohospodársku paradigmu, primárne založenú na uspokojovaní podstatnej časti vlahovej potreby poľnohospodárskej produkcie vodou z prirodzených zdrojov, novou paradigmou opierajúcou sa o umelé závlahy a v tejto súvislosti zabezpečiť, aby sa do roku 2050 rozhodujúca časť poľnohospodárskych aktivít realizovala na plochách s vybudovanými závlahami a s dostatočnými zdrojmi závlahovej vody,
  • vrátiť sa k projektu revitalizácie krajiny budovaním vodozádržných prvkov.

Zlepšenie schopnosti krajiny zachytávať dažďovú vodu má význam nielen pre poľnohospodárov – krajina je odolnejšia voči náhlym prívalovým dažďom, následne voči erózii pôdy, voda zároveň ochladzuje krajinu. Vďaka zvýšenému objemu vody v pôde môžu rastliny produkovať v procese fotosyntézy viac kyslíka, čo v konečnom dôsledku prispieva k zníženiu rizík a aj následkov globálneho otepľovania.

S ohľadom na to, že v posledných rokoch na väčšine slovenských tokov zaznamenávame znížený odtok a podľa scenárov zmeny klímy má takýto trend pokračovať, považujeme za potrebné zdokumentovať budúce regionálne potreby závlahových vôd, vykonať rajonizáciu závlahových oblastí, navrhnúť zmeny pestovateľských postupov a realizovať pre potreby závlah výstavbu malých nádrží v poľnohospodárskej krajine.

Nevyhnutnou podmienkou na realizáciu navrhovaných opatrení bude dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu závlahových systémov a hydromelioračných zariadení. V krátkom čase sa bude tiež musieť prehodnotiť stav a využívanie malých nádrží vybudovaných v minulosti za účelom zadržiavania vody pre závlahy, rekonštruovať ich a tam, kde je to možné, vybudovať nové malé nádrže priamo v poľnohospodárskej krajine.                Kvôli zlepšeniu retencie vody v krajine sa pravdepodobne bude musieť zmeniť aj funkcia odvodňovacích kanálov na vodozádržné alebo na závlahové a bude tiež asi potrebné zvážiť možnosti opätovného využívania vyčistených odpadových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín.

Zopár poznámok na poľnohospodársku nôtu

01.07.2022

Na úvod mi dovoľte zopár globálnych štatistických údajov: takmer miliarda ľudí na Zemi trpí hladom, tučných a obéznych je takisto miliarda a zhruba tridsať percent vyrobených potravín sa vyhodí. Na Slovensku hladom snáď netrpí nikto, no „epidémia“ obezity je tu vážnym medicínskym problémom a potravín sa tiež vyhadzuje neúrekom. Dostatok kvalitných [...]

Musíme ešte aj takto schudobnieť ?

21.06.2022

Diskusie o „zodpovedných“ riešeniach mnohých súčasných environmentálnych problémov ma priviedli k úvahe o tom, čo vlastne možno považovať za zodpovedné. Všetci veľmi dobre vieme, že ochrana a tvorba životného prostredia si vyžaduje nielen záujem a odbornú erudíciu, ale aj značný objem peňazí. Iba v bohatých krajinách sa totiž prirodzene [...]

Digitalizácia pre samosprávu i pre poľnohospodárov

17.06.2022

Pojmy „digitalizácia“ či „umelá inteligencia“ sa v poslednom období stali veľmi frekventovanými a ich praktické aplikácie sa zavádzajú takmer do všetkých oblastí života spoločnosti. Ich význam podčiarkuje aj to, že reprezentujú odbory, ktorých význam nie je čisto teoretický, ale ide o riešenia so značným ekonomickým potenciálom. Kombináciu [...]

Pápež František

Vatikán chce predĺžiť kritizovanú zmluvu s Čínou o menovaní biskupov

05.07.2022 15:15

Kritici poukazujú na to, že od podpisu zmluvy v roku 2018 bolo v Číne so súhlasom pápeža menovaných len šesť biskupov.

S-300

Aj týmito zbraňami pomáha Západ Ukrajine v boji proti Rusku

05.07.2022 14:00

Ukrajina potrebuje pre boj s Ruskom zbrane zo Západu. Prichádzajú húfnice, tanky, protivzdušné systémy či drony.

Policajné oddelenie

Opitý muž narazil autom do dverí policajného oddelenia v Medzilaborciach

05.07.2022 13:41

Vozidlo, ktoré muž riadil, mu nepatrilo.

Ladislav Kukolík

Lunter: Strategické podniky krvácajú, treba im pomôcť

05.07.2022 13:19

Energetická kríza ohrozuje fungovanie veľkých závodov, ktoré zamestnávajú stovky ľudí. Banskobystrická župa vyzýva vládu, aby zakročila.

Jozef Kamenický

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 11469x
Priemerná čítanosť článkov: 1638x

Autor blogu

Kategórie